...ajour med restanser i byggesaker og plansaker innen sommeren 2019

Frogn Kommune har i møte med FNR lovet å være ajour med restanser i byggesaker og plansaker innen sommeren 2019.

Eiendomsinvestorene og Håndverkerne blant oss ser meget positivt på dette. Vi i FNR lover å følge dette opp, så vi får det slik vi er lovet.
Vi har jevnlige møter, vi opplever en positiv utvikling og et godt samarbeid. Neste møte med kommunen er 21.11
Samtidig er vi bekymret over at to nye nøkkelpersoner har valgt å slutte den siste tiden.
Vi håper Rådmannen bidrar til nødvendige tiltak for at kommunen skal kunne tilby lovpålagte tjenester også innen plan og bygg.

Med hilsen
Frogn Næringsråd ved: Eiendom og Håndverkere.