Ønsker økt turisme

Frogn kommune har definert området, «Turisme, kultur- og besøksrettet-næring» som sentralt i kommunens strategiske næringsplan.

Frogn Næringsråd (FNR) har blant annet som oppgave å påvirke kommunens tilretteleggelse for god næringslivspolitikk.

FNR arbeider fremtidsrettet og har sett på muligheter for fremtidig økning av hotelltilbud i kommunen.

Leserinnlegg i Akershus Amstidene om saken, vi vil gjerne spesifisere at Skiphelle er et av flere forslag.

Klikk her, for å lese/laste ned vår vurdering av dette.