SpareBank 1 prisen

Som ledd i sitt lokale næringsengasjement, ønsker SpareBank 1 å utdele en årlig pris til personer og/eller bedrifter som har markert seg positivt innenfor Frogns næringsliv. For å sikre en utvalgsbredde som går ut over SpareBank 1’s kundekrets, er Frogn Næringsråd bedt om å være innstillende komite for personer/bedrifter som skal motta prisen. 

Prisen skal utdeles årlig til en person, bedrift eller organisasjon som har utmerket seg innenfor Frogn’s næringsliv på ett eller flere av de følgende områder:

  • Innovasjon
  • Innsats for næringslivet
  • Årlig vekst
  • Ringvirkninger i Frogn
  • Lang og tro tjeneste
  • Ekstra-ordinær innsats i ett år
  • Annet

Prisen skal henge høyt, og utdeling kan sløyfes enkelte år dersom egnede kandidater ikke er funnet. 

 

   SpareBank 1 prisen 2013 ble tildelt Eva Tenden