Frogn Næringsråd er en politisk nøytral interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme næringslivets interesser, utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av nye virksomheter i Drøbak by og Frogn kommune.
Frogn Næringsråd skal være et kontaktorgan mellom næringslivet, kommunale- og andre myndigheter.

Prioriterte oppgaver:

  1. Få alle næringsdrivende i Frogn kommune til å tenke i samme retning, for bygge opp Frogn Næringsråd til en slagkraftig og handlekraftig organisasjon.
  2. Ha kunnskap om medlemmenes ønsker og behov.
  3. Ha innsikt i politiske partiers næringspolitikk og god kontakt med partiene.
  4. Ha gode relasjoner til ordfører, rådmann, enhetsledere og saksbehandlere i Frogn kommune.
  5. Fremme opplysninger og informasjon av faglig og økonomisk art.

Frogn Næringsråd har en unik posisjon overfor kommune og fylke i næringslivssaker og har jevnlige møter med den politiske og administrative ledelsen i kommunen.
Til disse møtene kan medlemmer ta opp saker de ønsker belyst.
Det holdes en rekke arrangementer, både av faglig og sosial art, for medlemmene i løpet av året.

Et medlemskap i Frogn Næringsråd gir tilgang til et voksende nettverk av beslutningstakere i regionens næringsliv.

Adresse:
Frogn Næringsråd
C/O Batteriveien 10
1443 Drøbak

Bank konto : 5082 07 67737
IBAN: NO26 5082 0767 737
BIC:   DNBNOKKXXX 

For å kontakte styret klikk på styret i menyen over.

Kommunen heter Frogn Kommune og tettstedet heter Drøbak, som har bystatus.